ABOUT THE STUDIO
 

Atelier205 er et kunstnerisk felleskap som åpnet i mai 2013. Studioet har ti individuelle studio-plasser. Visjonen er å tilby et stabilt og profesjonelt arbeidsmiljø for kunstnere og designere som driver innen samtidskunst. Medlemmene på studioet kommer fra ulike deler av verden og aktivitetene dreier i forskjellige retninger og fra et variert kunstnerisk ståsted. Dette skaper et spennende og dynamisk miljø der man kan dra nytte av kunnskap og lære fra hverandre. Gjennom felles inspirasjon oppstår det gjerne nye bærekraftige samarbeid. I tillegg til studioplasser har vi et felles studioareal og galleri til fremvisning av prosjekter og utstillinger, samt utstyrt kjøkken og oppholdsrom til sosiale eventer.

Founded in May 2013 Atelier205 is an artistic community with 10 individual studio spaces. Our vision is to provide a stable and professional workplace for artists and designers who relate to contemporary art. Our members are from various countries working across differing artisitc platforms which provides an exciting environment in which to learn from each other and creates great oppitunities for cooperation.  In addition to the studios, we have a common project & exhibition area, kitchen and communal space for social events.